برنامه نویسی c#

برنامه نویسی c#


نام کلاس: برنامه نویسی c#

حداقل ظرفیت کلاس: 5

حداکثر ظرفیت کلاس: 8

تاریخ شروع کلاس: 28/06/1398 12:00:00 ق.ظ

هزینه کلاس: 450000

نوع کلاس: آنلاین

شماره تماس : 09358676264

توضیحات: جهت تست

ثبت نام در کلاس