آموزش ASP NET Core

آموزش ASP NET Core


نام کلاس: آموزش ASP NET Core

حداقل ظرفیت کلاس: 5

حداکثر ظرفیت کلاس: 9

تاریخ شروع کلاس: 01/07/1398 12:00:00 ق.ظ

هزینه کلاس: 500000

نوع کلاس: آنلاین

شماره تماس :

توضیحات: دوره تخصصی آموزش ASP NET Core برگزار میشود

ثبت نام در کلاس